Cluebase VYS Kurulum Kılavuzu

From vCloud.ai Documentation
Revision as of 22:58, 22 December 2022 by Vcloudai (talk | contribs) (→‎Oturum açma)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kurulum kılavuzu içindekiler

Otomatik kurulum

Cluebase VYS kurulumu ve işletimi için Docker konteyner çerçevesi ve Docker-compose uzantısı gereklidir.

1.1. Linux

Cluebase VYS'yi temiz bir Linux işletim sistemine otomatik olarak kurmak için lütfen install.sh komut dosyasını çalıştırın.

Komut dosyasını çalıştırmak için lütfen “install.sh” içeren klasöre gidin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo sh install.sh 

1.2. Windows

Cluebase VYS'yi Windows işletim sistemine yüklemek için lütfen WINDOWS_install.bat toplu iş dosyasını çalıştırın.

Manuel kurulum

2.1. Docker kurulum

Cluebase VYS kurulumu ve çalışması için Docker konteyner çerçevesi ve Docker-compose uzantısı gereklidir.

2.1.1.Docker'ı Linux'a kurmak

Resmi Docker kurulum kılavuzu: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

Aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo apt-get update && apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io 

2.1.2. Linux'ta docker-compose kurulumu

Aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose 

Aşağıdaki komutu çalıştırarak gerekli erişim haklarını verin:

$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose 

2.1.3. Docker'ı Windows'a Yükleme

Docker Desktop'ın en son sürümünü resmi web sitesinden indirin: https://www.docker.com/products/docker-desktop

Docker Desktop yükleyicisi, Docker motorunu ve Docker compose içerir.

2.2. VYS kurulumu için hazırlık

2.2.1. Cluebase.zip'i indirin. Bir VYS klasörü oluşturun ve zip dosyası içeriğini bu klasöre açın.

VYS'yi başarılı bir şekilde kurmak için ortam değişkeni dosyası olan .env dosyasını düzenlemeniz gerekecektir.

Lütfen bu dosyanın varsayılan olarak klasörde gizlendiğini unutmayın.

2.2.2. .env dosyasını açın ve aşağıdaki alanlarda sunucunun IP adresini belirtin:

APP_HOST=0.0.0.0 (sunucunun genel IP adresi) MACHINE_HOST=0.0.0.0 (sunucunun yerel IP adresi)

VYS'nin yalnızca yerel ağda kullanılması gerekiyorsa, her iki IP adresi de aynı olacaktır.

2.2.3. VYS’yi yükleme ve çalıştırma

VYS klasörüne girin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo docker-compose up -d 

Bu komut, VMS'yi otomatik olarak indirecek, kuracak ve çalıştıracaktır.

Oturum açma

Bir web tarayıcısı açın (Google Chrome, Mozilla Firefox ve Safari önerilir), sunucunun IP adresini girin ve Enter'a basın.

Picture 24.png

Varsayılan olarak oturum açma ve parola: admin/admin.

VYS'yi Durdurma

VMS sunucusunu durdurmak için VMS klasöründen aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo docker-compose down  


VYS'nin Güncellenmesi

VMS sürümünü güncellemek için:

1.VYS'yi durdurun

2.VYS klasöründen aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo docker-compose pull  

3.VYS'yi yeniden çalıştırın:

$ sudo docker-compose up -d